۲۰ اسفند: زادروز نیکولاس بلومبرگن فیزیکدان سرشناس هلندی آمریکایی

نیکولاس بلومبرگن

۹۵ سال پیش در چنین روزی یعنی ۱۱ مارچ سال ۱۹۲۰ نیکولاس بلومبرگن – فیزیکدان سرشناس هلندی آمریکایی متولد شد. شهرت این دانشمند بزرگ بخاطر طیف سنجی لیزر و توسعه این روش در مطالعه و شناخت مواد است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل فیزیک سال ۱۹۸۱ به ایشان تعلق گرفته است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت