۱۹ اسفند: سالگرد مرگ سر ویلیام هنری برگ فیزیکدان، شیمیدان و ریاضیدان سرشناس انگلیسی

 سر ویلیام هنری برگ

۷۳ سال پیش در چنین روزی سر ویلیام هنری برگ – دانشمند سرشناس انگلیسی فوت کرد. شهرت وی به خاطر خدمات‌اش در تحلیل ساختار کریستال‌ها به کمک اشعه‌ی ایکس است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل فیزیک سال ۱۹۱۵ به وی تعلق گرفته است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت