تماشا کنید: تایر مفهومی GoodYear با قابلیت تولید انرژی برای خودروهای الکتریکی

تماشا کنید: تایر مفهومی GoodYear با قابلیت تولید انرژی برای خودروهای الکتریکی

امروزه تایرها نقش پررنگ‌تری در بهبود هندلینگ و تسهیل حرکت خودروها بر عهده دارند، اما شاید در آینده علاوه بر بهبود هرچه بیشتر کیفیت رانندگی در خوردوها، تایرها بتوانند در تولید انرژی الکتریکی مورد نیاز خودرو نیز تاثیرگذار باشند. تایر مفهومی Goodyear با چنین نگرشی طراحی شده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت