نکاتی برای جلوگیری از مصرف بالای حجم اینترنت

مصرف حجم اینترنت

در حال وبگردی هستید و ناگهان با پیغامی مبنی بر پایان حجم اینترنت خود مواجه می‌شوید، شاید بهتر باشد کمی در رابطه با نوع مصرف حجم خود بیشتر فکر کنید. در ادامه برخی نکات سریع برای کنترل مصرف اینترنت را با هم مرور می‌کنیم.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت