موقعیت شغلی انسان‌ ها تا ۲۰ سال آینده در تهدید روبات‌ ها

موقعیت شغلی انسان‌ ها تا 20 سال آینده در تهدید روبات‌ ها

ماشین‌های بدون سرنشین تنها یکی از انواع تکنولوژی‌های درحال ظهور هستند که می‌توانند به خوبی گسترش یابند. طبق پیش‌بینی‌های انجام شده روبات‌ها و ماشین‌های بدون سرنشین بسیاری از موقعیت‌های شغلی دنیا را از آن خود خواهند کرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت