تماشا کنید: تجربه‌ی دنیای مجازی از طریق حس بینایی، شنوایی و بویایی

تماشا کنید: تجربه‌ی دنیای مجازی از طریق حس بینایی، شنوایی و بویایی

پس از توسعه‌ی هدست‌هایی چون آکیولس ریفت که از طریق بینایی و شنوایی کاربران را به دنیای مجازی می‌برند، حال Feelreal حس بویایی را نیز به‌همراه احساس و گرمی و سردی هوا به این مجموعه افزوده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت