واردات پهنای باند اینترنت را آزاد کنید

محمدرضا کریمی در نشست بررسی “صدور پروانه جدید ارتباطات ثابت” درخصوص صدور پروانه‌های جدید ارتباطات و محاسن آنها گفت: خوشبختانه با توجه به تعامل بخش خصوصی بسیاری از نظرات سازمان در اصول حاکم بر صدور این پروانه‌ها مورد استفاده قرار گرفت و سال پرکاری را در پیش رو داشتیم. متاسفانه سالهای  قبل مصوبات با دیدگاهی یک جانبه و بدون گرفتن نظر بخش خصوصی ابلاغ می‌شد و بخش خصوصی مجبور به پذیرش آن بود.

وی ادامه داد: در پروانه جدید ارتباطات ثابت، نکات مثبت بسیاری وجود دارد از جمله اینکه امکان شبکه‌سازی برای شرکت‌های FCP و اجازه ایجاد BACK BONE هم داده شده است.

رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نصر تهران افزود: سازمان تنظیم مقررات خوشبختانه از پروانه‌های تکنولوژی محور به سمت پروانه‌های سرویس محور حرکت کرده است که البته این یک استاندارد جهانی است.

ضرورت راهکاری برای جلوگیری از افزایش هزینه شرکت‌های اینترنتی

علی توسلی نایب رئیس این کمیسیون هم در ادامه درخصوص صدور پروانه‌های جدید ارتباطات و موضوع افزایش هزینه شرکتهای اینترنتی گفت: تاکید دولت همواره این بوده که قیمت اینترنت افزایش پیدا نکند؛ اگر قرار باشد با صدور پروانه‌های جدید قیمت اینترنت افزایش پیدا نکند قطعا به دلیل نرخ حق امتیاز پروانه‌ها و مبلغ تسهیم درآمداز پروانه‌های جدید، هزینه شرکت‌های اینترنتی بیشتر خواهد بود و بنابراین ضرورت دارد دراین خصوص نیز راهکاری برای این شرکتها اتخاذ شود و امیدواریم دولت در رویه‌ای معقول تعرفه‌های خدمات اولیه مورنیاز این شرکتها را بازنگری کند.

وی همچنین در خصوص موضوع ارتباط میان پروانه‌ها و لزوم همخوانی میان آنها افزود: در مرحله نهایی تاکید سازمان نصر این است که باید به موضوع رابطه بین پروانه‌ها دقت کافی شود.ارتباط میان این پروانه‌ها باید روشن و شفاف شود.

ضرورت رفع انحصار در حوزه اینترنت

محمودرضا خادمی عضو کمیسیون اینترنت هم درخصوص ساماندهی بازار اینترنت و توسعه دسترسی جامعه به اطلاعات گفت: خوشبختانه امسال در جایگاه بهتری نسبت به سال قبل قرار داریم.

وی درباره زنجیره اتفاقات مثبت در حوزه اینترنت گفت: اولین  اتفاق صدور پروانه‌های FCP بود که خوشبختانه با تصویب اصول حاکم پروانه در جایگاه بهتری قرار داریم.  تنظیم روابط بین اپراتورها و پروانه‌ها جزو دیگری از این زنجیره است که اهمیت فوق العاده‌ای دارد. موضوع دیگر تغییر نگاه نظام تعرفه‌گذاری است که امیدواریم هم زمان روی این موضوع هم کار شود تا از طریق این تغییر نگاه، به توسعه بازار دست یابیم.

او افزود: امیدواریم در جهت رفع انحصارخرید  پهنای باند در حوزه اینترنت از سوی رگولاتوری برنامه‌ای مثبت ارائه و اجرا شود؛ به نظر می رسد برنامه‌هایی دراین زمینه اعلام شده اما ما هنوز نشانه‌ای از آن را نمی‌بینیم.

آزادسازی؛ زمینه ساز پیشرفت اینترنت در کشور

ناصر علی سعادت رئیس سازمان نصر تهران نیز درخصوص آزادسازی در حوزه اینترنت گفت: در حوزه اینترنت، موضوعی که درانحصار دولت قرار دارد، قانون “دروازه‌های بین‌المللی و توزیع پهنای باند در کشور” است که امیدواریم در ادامه شاهد بهبود این اقدامات باشیم.

وی با اشاره به اینکه خرید پهنای باند در گذشته در اختیار شرکت‌های ICP بوده که اینترنت را از طریق ماهواره دریافت و توزیع می‌کردند، توضیح داد: از زمانیکه موضوع انحصار دروازه‌‌های بین‌المللی برطبق قانون در اختیار زیرساخت قرار گرفت، متاسفانه خرید و تامین اینترنت از خارج کشور که امری جدا از دروازه بین‌الملل است به اشتباه در انحصار زیرساخت قرار گرفت که امیدواریم طی سال آینده از طریق تعامل سازنده با وزارت ارتباطات این موضوع را حل و فصل کنیم.

رییس سازمان نصر تهران افزود: نزدیک به ۱۰ سال است که بحث خرید پهنای باند در انحصار شرکت زیرساخت بوده و اگر امیدوار باشیم که تا یک سال آینده این روند صحیح شود، قطعا کار بزرگی صورت گرفته است.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا