از شبکه‌های اجتماعی برای ارتقای فرهنگ جامعه استفاده کنیم

علی جنتی گفت: فرهنگ به عنوان یک عامل تعیین کننده رفتاری، همواره در عرصه اجتماع مطرح است زیرا در آن مجموعه عقاید، سنت ها، الگوهای رفتاری و در یک کلمه بینش انسان متبلور است. عوامل فرهنگی نقش ارزنده ای در توسعه پایدار است از آنجا که عوامل فرهنگی نقش ارزنده ای در توسعه پایدار دارد و هویت فرهنگی و برخورداری از فرهنگ بالنده و پیشرو از عوامل ضروری و اساسی برای تحقق توسعه پایدار است، برنامه ریزی توسعه پایدار است که بدون توجه به آن برنامه های توسعه موفقیت چندانی نخواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، “علی جنتی” وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای که در وزارت کشور برگزار شد؛ با تاکید بر این مطلب به بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی الگوی توسعه پایدار و متوازن پرداخت و گفت: مفهوم توسعه اگرچه امروز مکرر به کار گرفته شده و چنان از آن سخن گفته می شود که گویی معنایی واحد و فراتاریخی دارد. اما این مفهوم نیز به اندازه بقیه مفاهیم زندگی انسانی و اجتماعی صاحب سرگذشت و موجودیتی تاریخی است. ادراکات متفاوتی از توسعه در طول شش دهه گذشته ارائه شده و هرگونه تلاش برای معرفی و به کاربردن ابزارهای ارزیابی توسعه و آثار مثبت و منفی آن بدون توجه به بسط تاریخی این مفهوم و دلالت های ناشی از هر معنای متمایز آن، ناقص خواهد بود.

وی افزود: اولین گزارش هایی که در سازمان ملل درباره توسعه در کشورهای جهان نوشته می شد، حاوی هیچ بحث جدی درباره مقولات غیر اقتصادی نبود. به طور مثال سخنی از بهداشت، آموزش، سواد، برابری، جنسیت، محیط زیست، مشارکت و … به میان نیامده بود.
جنتی ادامه داد: نظریه نوسازی همه مشکل توسعه نیافتگی را به افزایش نرخ سرمایه گذاری، و تصویر کردن دنیایی دیگر که حاوی سبک زندگی های دیگری باشد، مرتبط می دانست. طرفداران این فکر معتقد بودند که خاورمیانه و آینده آن بستگی به ظرفیت نهادی در ایجاد این سبک زندگی جدید دارد. چنین برداشتی از توسعه همه ابزارهای برنامه ریزی را به سطح تحلیل هزینه- منفعت در واحد پول تقلیل می داد، خیلی زود ناکارآمدی های خود را نشان داد و بانک جهانی در گزارش سال ۱۹۷۰ خود نوشت: با گذشت یک دهه از شروع حرکت کشورهای توسعه نیافته، برای حدود یک سوم جمعیت این کشورها هیچ مزایایی حاصل نیامده و یا مزایا بسیار اندک بوده است. گزارش سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ درباره وضعیت جهان صریحا تأکید می‎کرد جهان سوم نه تنها به توزیع عادلانه تر درآمد نینجامیده بلکه رشد اقتصادی سبب تمرکز بیشتر درآمدها در طبقات بالای جامعه شده است.
وزیر فرهنگ افزود: بعد از جنگ جهانی دوم، تغییرات و تحولات وسیع و گسترده ای به ویژه در روابط میان کشورهای استعمارگر و استعمار شده به وجود آمد. بعد از آنکه متفکران و روشنفکران کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در یک فرایند طولانی سعی و خطا، متوجه شدند که الگوی توسعه غربی، نمی تواند پاسخگوی دردها و نیازهای آنها باشد و نمی تواند به توسعه یافتگی بینجامد، به سوی سیاست “توسعه درون زا” روی آوردند. در
وی گفت: این خط مشی به جای الگو گرفتن از فرهنگ مغرب زمین، بر فرهنگ و ارزش های خودی، بومی و ملی به عنوان نقطه آغازین هر گونه حرکت رو به جلو تاکید شده و الگوی توسعه غربی یک الگویی وارداتی شمرده شد. از آن زمان به بعد، فرهنگ آهسته آهسته در کانون توجه متفکران و برنامه ریزان جهان به ویژه در کشورهای در حال خیزش قرار گرفت. در ادامه این فرایند “یونسکو” به صورت جدی تر وارد میدان شد و به عنوان مرکز اصلی طراحی و کارشناسی فرهنگ اقدامات خود را آغاز کرد. در اثر همین تلاش ها و کوشش ها و اقداماتی که یونسکو در دهه هفتاد قرن بیستم انجام داد برای اولین بار مفهوم “توسعه فرهنگی” پدید آمد و از اوایل دهه ۱۹۸۰ به بعد به صورت رسمی وارد ادبیات توسعه شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم افزود: این آگاهی جمعی اکنون حاصل شده است که نمی توان تصمیم گیری درباره توسعه را به جمعی محدود واگذار کرد. در سال های اخیر زوایای پنهان و ناشناخته عوارض منفی توسعه به صورت موردی و آشکار در نقاط مختلف دنیا بروز کرده است. تنها احداث تأسیسات صنعتی و طرح های عمرانی، اشتغال، آبادانی و شادکامی به همراه نمی آورد. به تدریج مشخص شده است که بر هم خوردن تعادل گروه های جمعیتی و ناهمگونی جمعیتی می تواند عوارض اجتماعی خطرناکی داشته باشد. افزایش جرم و جنایت، خشونت، احساس تبعیض، تضعیف اقتصادهای بومی، گسترش فقر برای مردمی که در معرض اقدامات توسعه هستند پیامد نوعی از توسعه نامتوازن است که در آن تحلیل هزینه- منفعت اقتصادی تنها معیار مهم تصمیم گیری است.
وی ادامه داد: به تدریج مشخص شده که رشد شاخص های اقتصاد کلان الزاما به معنای تأمین کالاهای ضروری خانواده، دسترسی به خدمات ضروری شهری، مراقبت بهداشتی، تضمین مشارکت در تصمیم گیری، تحقق حقوق بشر و … نیست. در این دوره شاهد پررنگ شدن شاخص های اجتماعی و فرهنگی توسعه هستیم.
جنتی گفت: گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد وقتی برای اولین بار منتشر شد، پیام آور نضج گرفتن همین برداشت از توسعه بود. این گزارش تأیید می کرد که رشد تولید ملی برای برآوردن اهداف اساسی انسان، ضرورت دارد ولی مهم این است که چگونه این رشد می تواند در تبدیل شدن به توسعه انسانی در جوامع مختلف بیانجامد.
وی افزود: آگاهی یافتن بر نقش محیط زیست، انسان، ارزش های انسانی و اجتماعی و واقعیت های گروه ها و اقشار اجتماعی در شکل دادن به توسعه و چگونگی توزیع منافع آن در قالب زایش مفهوم توسعه پایدار متجلی شد. اگرچه توسعه پایدار در ابتدا بیشتر با تکیه بر وجه زیست محیطی تعریف شد، اما به تدریج زنان، فرهنگ، آموزش، علم، اخلاق، امنیت و مشارکت نیز به تحلیل توسعه پایدار افزوده شدند. امروزه بسیاری معتقدند که در توسعه متوازن، پایداری فرهنگی بستری محکم برای استحکام پایداری اقتصادی است.
عاملان توسعه مردم هستند
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: عاملان توسعه مردم اند و گستره نیازمندی‎های واقعی همین مردم است که جهت و محتوای توسعه را تعیین می کند. توسعه ریشه در سنت دارد. آن هم سنت به معنای شناختی آگاهانه از عناصر اصیل تاریخ، فرهنگ، دین، محیط زیست، دانش و احساس یک ملت.
وی افزود: انسان ها هستند که در نهایت کاربران اقدامات توسعه ای هستند. این اقدامات توسعه ای باید با ابعاد فرهنگی هر جامعه ای انطباق داشته باشد. پایداری اجتماعی نیز زمانی در درون جامعه تضمین می شود که نیازمندی های اساسی جامعه تأمین شود.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید اظهار کرد: توسعه نباید موجب به هم ریختن امنیت اجتماعی، تخریب روابط اجتماعی سالم، ایجاد آسیب های اجتماعی، افزایش فاصله های طبقاتی، اثرات نامناسب ناشی از بر هم خوردن نظم اقتصادی در جهات نامطلوب و تبعیض علیه گروه های حاشیه ای و ضعیف شود. جلب مشارکت های گسترده مردمی و پایداری این مشارکت در درازمدت یکی از شروط توسعه متوازن است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده اند “سیاست و اقتصاد ذیل فرهنگ تعریف می شود” ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز با داشتن سابقه فرهنگی و تمدنی دیرینه ۷ هزار ساله و فرهنگ غنی و پر بار اسلامی خود و انقلاب اسلامی به عنوان انقلاب فرهنگی که صبغه فرهنگی آن غالب است یکی از ارکان اساسی توسعه خود را توسعه و رشد فرهنگی جامعه تلقی می کند.
جنتی گفت: از آغاز انقلاب نیز حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری همواره در کنار فعالیت های اقتصادی و توجه به رشد و توسعه اقتصادی کشور بر عدالت اجتماعی و کاهش شکاف بین طبقات ضعیف و غنی تاکید کرده اند.
استفاده از تمامی ابزارهای فرهنگی
وی تاکید کرد: بر همه ماست که در کنار فعالیت های اقتصادی و سیاسی به فرهنگ به عنوان زیر بنای همه فعالیت ها بنگریم و آنرا در همه فعالیت های خود مورد توجه قرار دهیم و از همه ابزارهای فرهنگی خود استفاده کنیم. کتاب یکی از ابزارهای دیرینه فرهنگی است که از آغاز تا امروز بیشترین نقش را در بالابردن سطح آگاهی و دانش ایفا کرده است.
وزیر فرهنگ گفت: سایر ابزارهای نوین دیگری که در اختیار داریم از جمله فیلم، هنرهای نمایشی، موسیقی که به تعبیر مقام معظم رهبری هنر رساترین و گویاترین وسیله انتقال فرهنگ به دیگران است؛ نیز باید مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: نباید بر ابزارهای سنتی تاکید کنیم و لازم است از ایزارهای نوین نیز از جمله شبکه های اجتماعی، ابزارهای هنری نوین و … برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه خود استفاده کنیم.
وزارت فرهنگ حفاظت از ارزش های اسلامی را وظیفه خود می داند
وزیر فرهنگ دولت تدبیر و امید ادامه داد: متاسفانه جریانی که این روزها به عنوان جریان ضد هنری ایجاد شده و در برخی برگزاری های کنسرت های موسیقی با کارشکنی و مقابله برخی از عناصر مواجه هستیم که با این برگزاری ها مخالفت می کنند؛ ضرورت دارد توجه داشته باشیم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از متولیان امور فرهنگی و هنری کشور، حفاظت از ارزش های اسلامی را را وظیفه خود می داند و صدور مجوزهای فیلم، تئاتر، هنرهای تجسمی، کنسرت های موسیقی اعم از سنتی، کلاسیک و پاپ را دنبال می کند و به معیارهای اسلامی و ارزشی پایبند است.
وی افزود: وزارت ارشاد در حوزه موسیقی هم اشعاری که در موسیقی مورد استفاده قرار می گیرد را در شورای شعر و ترانه خود بررسی می کند و هم آهنگ ها و اجرای آن توسط گرو های متخصص بررسی می شود و در نهایت بعد از طی این مراحل اقدام به صدور مجوز می کند.
جنتی گفت: در حوزه موسیقی اخلاف نظرهای متعددی وجود دارد و برخی ممکن است موسیقی را به طور کلی حرام بدانند ولی باید بدانیم ما حکومت اسلامی داریم که در راس آن فردی است که هم مرجع تقلید هستند، هم رهبر هستند و هم هنر شناس هستند. ما در بین روحانیت کسی را نمی شناسیم که به اندازه ایشان (مقام معظم رهبری) شعر، فیلم و موسیقی را بشناسند و به اندازه ایشامن کتاب از جمله ادبیات و رمان بخوانند. ایشان در زمینه هنر فرمایشات بسیاری دارند و نظرات ایشان کارشناسی است و آنچه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملاک است نظرات مقام معظم رهبری است.
استانداران از مجوزهای صادر شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت کنند
استانداران باید از مجوزهایی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می شود حمایت کنند و معنا ندارد که یک مقام قضایی جلوی اجرای کنسرتی را که مجوز اجرا دارد را بگیرد. بنابراین انتظار می رود از سیایت های دولت در تمام کشور حمایت شود و یک بام و دو هوا نمی شود عمل کرد به این معنا که مثلا اجرای کنسرتی که از سوی وزارت ارشاد مجوز دارد در یک نقطه از کشور حرام باشد و در جای دیگر نباشد زیرا همه تابع یک نظام هستیم و باید همگان در جهت سیاست های کلی نظام گام برداریم.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا