تبلیغات مضحک یک کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی!

در تبلیغ این موضوع هم در خبرهایی خود ساخته آمده است: گروهی از کارآفرینان فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای حمایت از کاندیدای اصلح خود در انتخابات اتاق بازرگانی اقدام به راه اندازی سامانه ای برای معرفی مهندس وحید صدوقی در قالب پیام صوتی کرده اند!

استفاده از مزیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعل و انفعالات انتخاباتی به دیروز وامروز بر نمی گردد و هر صنف و گروهی برای حمایت های خود از شخص خاصی از آن بهره برده است.

به گزارش بولتن نیوز، برای اولین بار در اقدامی جدید و در تماس تلفنی از یک خط اعتباری همراه اول به اعضای اتاق بازرگانی، صدای ضبط شده یکی از گویندگان رادیویی که خود را نماینده ی جمعی از کارآفرینان فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) معرفی می کند، به اعضای اتاق بازرگانی پیشنهاد می دهد به مهندس وحید صدوقی رای دهند.
مهندس وحید صدوقی، مدیر عامل شرکت همراه اول و نامزد انتخابات بازرگانی در دهمین دوره است.

تبلیغاتی متفاوت از یک کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی
باید منتظر ماند و دید تا پایان این دوره از انتخابات هر یک از این کاندیدا ها به چه فناوری هایی برای معرفی خود روی می آورند.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا