جذب نیروی متخصص در بانک صادرات (+شرایط و فرم ثبت نام)

بانک صادرات ایران با هدف تجهیز ساختار سازمانی و تکمیل کادر مورد نیاز خود در بخش های خاص مبادرت به جذب و گزینش… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات