شبکه ملی اطلاعات از اولویت‌های دولت است و هیچ گاه تعطیل نمی شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام تاکید کرد: پروژه شبکه ملی اطلاعات یکی از… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات