تمرکز بر سنجش و کنترل IT در چهارمین دوره همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

چهارمین دوره همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با همکاری انجمن انفورماتیک ایران، چهارمین دوره همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات را با تمرکز بر سنجش و کنترل IT برگزار می‌کند.

اخبار – زومیت – زومیت