پیامک های تبلیغاتی موسسات مالی غیر مجاز مسدود شد

بر اساس دستور العمل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به پیشنهاد بانک مرکزی، پیامکهای تبلیغاتی موسسات م… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات