صفحات منتسب به سپاه در شبکه‌های اجتماعی جعلی است

مسوول روابط عمومی کل سپاه با جعلی خواندن صفحات منتسب به سپاه در شبکه‌های اجتماعی، تأکید کرد: سپاه در شبکه اجتم… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات