پروژه‌ی رومینگ ملی باعث ایجاد انقلاب در حوزه‌ی ارتباطات سیار شد

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه، گفت: به اعتقاد بنده سایت شیرینگ از فاکتورهایی است که می‎تواند برای استفاده‎ ب… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات