برگزاری نشست امور زنان با موضوع «فناوری و خانواده» در دانشکده پست و مخابرات

در راستای برنامه جامع و یکپارچه امور بانوان وزارت ارتباطات، سازمان ها و شرکت های تابعه و سلسله نشست های آن، جل… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات