اعتراض دنباله‌دار کاربران به اختلالات اینترنتی

پای اختلالات و کیفیت پایین اینترنت از سرویس مشترکان خانگی و اداری فراتر رفت و به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ب… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات