موشکافی بحران اینترنت در کشور؛ منشا مشکلات کجاست؟

وضعیت بد سرعت اینترنت در کشور

این روزها به ندرت می‌توان کسی را یافت که از وضعیت سرویس اینترنتی خود شکایت نداشته باشد و با مشکلات عدیده‌ی آن دست به گریبان نشده باشد. در اینجا سعی می‌کنیم به تاریخچه و عواملِ احتمالی دخیل در وضعیت غیر منتظره‌ی اینترنت کشور نگاه مختصری داشته باشیم.

اخبار – زومیت – زومیت