قطع کابل اینترنت باب‌المندب بر اینترنت ایران تاثیر دارد؟

مدیرعامل شرکت زیرساخت قطعی ۲۰ گیگابیت بر ثانیه در مسیر باب‌المندب را در ظرفیت ۲۷۰ گیگی اینترنت کشور بی‌تاثیر خ… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات