هاکارستان؛ ماراتن برنامه نویسی موبایل با موضوعات آموزشی

هاکارستان، ماراتـــون برنامه نویسی موبایلی است که با هـــدف تولیـــد نرم افزارهــــای آموزشی برای جامعه تعلیم… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات