جایزه مصطفی (ص) پایگاهی برای پیشتازی و پیشروی ایران در توسعه علمی جهان اسلام است

معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش کشور گفت: امروز درهای دیپلماسی جهانی به روی ایران باز شده و کشورهای دیگر از ا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات