پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

«آیین‌نامه پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی» به ‌منظورگسترش زمینه‌های پژوهش در حوز… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات