کجارو: چرا واژگان زبان‌های جدید را فراموش می‌کنیم؟

کجارو: چرا واژگان زبان‌های جدید را فراموش می‌کنیم؟

وقتی می‌خواهید زبان جدیدی یاد بگیرید، یکی از مشکلات اساسی فرار بودن واژه‌های جدید است. یاد گرفتن لغات جدید نیاز به تمرین مستمر دارد اما با این حال بسیار پیش می‌آید که در طول مکالمه باز هم کلمه‌ای که می‌خواهید استفاده کنید را فراموش می‌کنید. برای رفع این مشکلات تکنیک‌هایی وجود دارد که با آنها آشنا خواهید شد.

اخبار – زومیت – زومیت