ساخت فوم قابل تزریق برای درمان پوکی استخوان

فوم قابل تزریق برای درمان پوکی استخوان

به تازگی از ترکیب نوعی هیدروژل با سمنت های ترمیم استخوان که از سالیان دور مورد استفاده بوده، ماده‌ای به دست آمده است که به صورت فوم بوده و از طریق سرنگ قابل تزریق به بدن است. این فوم در صورت پشت سر گذاشتن آزمایش‌های اولیه می‌تواند به طور وسیع در درمان پوکی استخوان و برخی بیماری‌های دیگر به کار رود.

اخبار – زومیت – زومیت