ساخت مدل ریاضی برای نوارهای راه‌راه روی بدن حیوانات

این تصویر شبیه‌سازی نوارهای تورینگ را نشان می‌دهد. در سمت چپ خطوط با فواصل یکسان و جهات مختلف هستند. تصویر سمت راست همان خطوط و فواصل هستند که در یک حالت خاص با تغییر متغیرها به صورت موازی در آمده‌اند.

گروهی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد توانسته‌اند خطوط نواری را که روی بدن برخی حیوانات همچون ببر و گورخر دیده می‌شود با معادلات ریاضی شبیه‌سازی کنند. گفته می‌شود که با استفاده از این مدل‌ می‌توان به منشا پیدایش این نوارها و دلیل تفاوت آنها در حیوانات مختلف پی برد.

اخبار – زومیت – زومیت