فرصت‌های فضای مجازی برای جامعه از تهدیدات آن بیشتر است

همایش "آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده" از سلسله برنامه های یکپارچه امور زنان و خانواده وزارت ارتباط… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات