مارک زاکربرگ اینترنت آزاد را با خدمات بیمارستان و کتابخانه‌های عمومی مقایسه کرد

Free Basics (Internet.org)

مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس‌بوک از ارائه‌ی اینترنت محدود، اما رایگان در هندوستان توسط این شبکه‌ی اجتماعی دفاع تمام قدی را به انجام رسانده است. وی این خدمت فیس‌بوک را به مثابه ارائه‌ی خدمات از سوی بیمارستان‌ها یا کتابخانه‌های عمومی برشمرده است. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت