دانشمندان مکانیسمی را کشف کردند که باعث بیدار شدن انسان از خواب می‌شود

خواب

ما بخش قابل توجهی از عمر خود را در خواب سپری می‌کنیم. خواب و راز و رمزهای آن پیوسته مورد توجه دانشمندان بوده است. اخیرا دانشمندان به اطلاعات مهمی در مورد بیدار شدن انسان از خواب دست یافته‌اند. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت