حمایت مالی صندوق کارآفرینی امید از کسب و کارهای فناوری اطلاعات در شهرهای دورافتاده

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با مهم خواندن کسب و کارهای مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: الویت ح… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات