درآمدزایی با فروش تصاویر ناموس ایرانی ها در اینستاگرام

این روزها، شبکه های اجتماعی برای کسب درآمد از هیچ راهی دریغ نمی کنند و جدیدترین راهکار آنها ترویج فحشا و فروش… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات