زنگ CSS: جلسه دوازدهم – تعیین موقعیت المان با دستور fixed و absolute

زنگ CSS: جلسه دوازدهم - تعیین موقعیت المان با دستور fixed و absolute

در جلسه‌ی قبل، نحوه‌ی تعیین موقعیت المان‌ها توسط دستور relative‌ را فرا گرفتیم. در این بخش قصد داریم تا بگوییم که چگونه می‌توان یک المان را به صورت فیکس شده در یک جای صفحه قرار داد. همچنین نحوه‌ی قرارگیری المان از طریق دستور absolute را فرا خواهیم گرفت. با ما همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت