تشریح برنامه های سازمان نصر در زمینه تسهیلات مجوز خدمات پس از فروش

سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در یک کنفرانس مطبوعاتی، تسهیلات خود به اعضای صنف در زمینه دریافت مجوز خدمات پ… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات