بخش خصوصی حوزه فاوا فقط منتظر حمایت های دولتی نباشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت همواره حامی بخش خصوصی و خواستار حضور این بخش در فاوا است و به هیچ عنو… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات