اولویت مخابرات برای پیاده سازی دولت الکترونیک طبق برنامه ششم

سرپرست شرکت مخابرات ایران در دیدار با مهندس زمانی قمی استاندار استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به پتانسیل های و… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات