میزبانی پارک فناوری پردیس از میهمانان جایزه مصطفی (ص)

گروهی از دانشمندان و میهمانان خارجی جایزه مصطفی (ص)، در سومین روز حضور خود در ایران، از پارک فناوری پردیس و شر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات