زنگ CSS: جلسه یازدهم – تعیین موقعیت درCSS

زنگ CSS: جلسه یازدهم - تعیین موقعیت درCSS

شاید برایتان جالب باشد بدانید در سی‌اس‌اس می‌توانید موقعیت المان‌ها را به صورت کاملا دقیق مشخص کنید. این کار توسط ویژگیPosition انجام می‌شود. با ما برای آشنایی با این دستور و نحوه‌ی استفاده از آن همراه شوید.

اخبار – زومیت – زومیت