ملکه‌ی نوربرگرینگ به همراه کریس ایوانس تاپ گیر را اجرا می کنند

از راست سابرینه اشمیتز و کریس هریس

همزمان با جرمی کلارکسون، جیمز می و ریچارد هاموند که برنامه‌ی جدید خود را برای پخش از شبکه‌ی استریم ویدیویی آمازون آماده می‌کنند، دست اندرکاران تاپ گیر نیز در حال تکمیل کادر مجریان خود هستند. شنیده‌ها حکایت از این دارد که سابرینه اشمیتز ملقب به ملکه‌ی نوربرگرینگ در کنار کریس ایوانس که پیش از این انتخاب شده بود، تاپ گیر را اجرا خواهند کرد.

اخبار – زومیت – زومیت