تهیه‌ نقشه‌هایی از ساختار آنزیم‌ها با استفاده از پرتو‌های ایکس

تصویر گرافیکی یک ساختار کیناز دیاسیل‌گلیسرول را نشان می‌دهد که با لیزر الکترون آزاد استنفورد به دست آمده است. این ساختار جدید با نام 4UYO در بانک دیتای پروتئین‌ها به ثبت رسیده است.

آنزیم‌ها یکی از شگفت‌انگیزترین ساختارهای زیستی هستند. آنها همانند یک ماشین بسیار ریز در مقیاس نانو عمل می‌کنند. در این بررسی از عنوان نانوماشین برای گونه‌ی بسیار ریزی از آنزیم‌ها استفاده شده که پیش از این در مورد سازوکار آن اطلاع دقیقی در دست نبود. اکنون گروهی از دانشمندان با پرتوهای ایکس طرح‌هایی مولکولی از یک نانوماشین سلولی ریز تهیه کرده‌اند.

اخبار – زومیت – زومیت