تنها برخی از کانال‌های غیر اخلاقی تلگرام بسته شده است!

بیش از پنج روز از زمان تعیین‌شده برای تشکیل جلسه کارگروه فیلترینگ درباره تلگرام می‌گذرد اما با این وجود، جلسه… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات