بیشترین میزان فرار نخبگان به نام مازندران ثبت شد

بیشترین میزان فرار نخبگان به نام مازندران ثبت شد

به گفته‌ی معاون توسعه‌ی مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان، استان مازندران بیشترین میزان فرار نخبگان در کشور را دارد. این در حالی است که این استان از نظر پرورش نخبگان جایگاه دوم کشور را در میان استان‌ها کسب کرده است.

اخبار – زومیت – زومیت