کارگروه های شهرداری برای نصب دکل ها با تیم‌های فنی اپراتورها همکاری کنند

مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه سازمان تنظیم مقررات باید در رابطه با نصب آنتن های تلفن هم… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات