زنگ CSS: جلسه دهم – عرض و عرض حداکثر در المان‌ها

زنگ CSS: جلسه دهم - عرض و عرض حداکثر در المان‌ها

در این بخش قصد داریم تا نحوه‌ی تغییر عرض در المان‌ها را بیان کنیم. همچنین در این قسمت یاد خواهید گرفت که چگونه می‌توان کاری کرد که در نمایش المان‌های با عرض زیاد، در صفحات کوچکتر مشکلی به وجود نیاید. با ما همراه باشید. 

اخبار – زومیت – زومیت