بررسی پیشنهادات حوزه ICT برای مقررات زدایی در حوزه فاوا

ششمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه با هدف بررسی پیشنهادات بخش ICT در جهت مقررات زدایی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات