آینده بانک و بانکداری به ترویج خدمات بانکداری الکترونیک بستگی دارد

مدیرعامل بانک صادرات ایران، گفت: آینده بانک و بانکداری به ترویج و آموزش خدمات بانکداری الکترونیکی بستگی دارد…. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات