استفاده از ظرفیت دانشکده پست و مخابرات برای برگزاری دوره‌های آموزشی بانوان

معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه سلسله نشست های امور زنان… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات