اعلام آخرین مهلت نهائی کردن مدارک متقاضیان دریافت پروانه MVNO

معاون بررسیهای فنی و صدورر پروانه رگولاتوری از تمدید زمان نهائی کردن مدارک رسمی برای متقاضیان دریافت پروانه اپ… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات