اجرای سه هزار پروژه بهینه سازی شرکت زیرساخت در کشور

سه هزار پروژه بهینه سازی شرکت ارتباطات زیرساخت در ۳۰ استان کشور با همکاری پیمانکاران نگهداری شبکه راه دور این… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات