راهکارهای ایجاد شبکه های توزیع محتوا در شبکه ملی اطلاعات

همایش تبیین راهکارهای توسعه شبکه های توزیع محتوا بر بستر شبکه ملی اطلاعات هفته آینده و با حضور دکتر واعظی، مهن… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات