اسامی دریافت کنندگان هدایای جشنواره بزرگ آوای ایران زمین

مراسم اعلام اسامی دریافت کنندگان هدایای جشنواره آوای ایران زمین که از ابتدای شهریور ماه تا پایان آذرماه سال جا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات