طرح‌های تخفیفی مجموعه بزرگ فروشگاهی و نمایشگاهی سوره مهر

انتشارات سوره مهر

مجموعه بزرگ فروشگاهی و نمایشگاهی سوره مهر یکی از بزرگترین فروشگاه‌های کتاب و محصولات فرهنگی در سطح شهر تهران محسوب می‌گردد. در این مجموعه علاوه بر کتاب‌های چاپی، گونه‌های مختلف کتاب الکترونیک شامل کتاب گویا (صوتی)،‌ کتاب الکترونیک (متنی) و کتاب تعاملی ارائه شده است.

اخبار – زومیت – زومیت